รู้ทั่วไทย
0
ความคิดเห็น0
อ่าน226

รายชื่อมหาวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษา ทั้งหมดที่มีในประเทศไทย

รายชื่อมหาวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษา ทั้งหมดที่มีในประเทศไทย

รายชื่อมหาวิทยาลัย ในปัจจุบันประเทศไทยมีสถาบันอุดมศึกษา/มหาวิทยาลัย ที่จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปจนถึงระดับปริญญาเอกอยู่จำนวนมาก ทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน สถาบันการศึกษาเฉพาะทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เป็นต้น ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาเหล่านี้ได้กระจายอยู่ทั่วประเทศไทย  ซึ่งเป็นการกระจายโอกาศทางการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาทั่วประเทศ โดยรายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย จะแบ่งตามประเภทสถานศึกษา ดังนี้

รายชื่อมหาวิทยาลัย รัฐบาลทั้งหมด

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

( Chulalongkorn University ) http://www.chula.ac.th

2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

( Kasetsart University ) http://www.ku.ac.th

3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

( Thammasat University ) http://www.tu.ac.th

4. มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ

( Srinakharinwirot University ) http://www.swu.ac.th

5. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

( National Institute of Development Administration ) เว็บไซต์ : http://www.nida.ac.th

6. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

(King Mongkut’s Institute of Technology North Bangkok ) เว็บไซต์ : http://www.kmitnb.ac.th

7. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

(King Mongkut’s Institute of Technology Chaokuntaharn Ladkrabang ) เว็บไซต์ : http://www.kmitl.ac.th

โหลดเพิ่ม
โหลด รู้ทั่วไทย เพิ่ม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.