รู้ทั่วไทย
0
ความคิดเห็น0
อ่าน68

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ของประเทศไทย มีที่ไหนบ้างดูเลย!!

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ของประเทศไทย มีที่ไหนบ้างดูเลย!!

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ของประเทศไทย มีที่ไหนบ้าง!!! รู้กันบ้างรึปล่าว ถ้ายังวันนี้ ข่าวเด็ด ได้รวบรวมรายชื่อและข้อมูล ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า มาให้ได้ทราบกันครับ จะได้เป็นความรู้ติดตัวของทุกท่านกันครับ..

ในปัจจุบันมี เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ที่ขึ้นทะเบียนอย่างเป็นทางการทั้งหมด 57 แห่ง และอยู่ระหว่างพิจารณา 3 แห่ง

นิยามและความหมายของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า คือ?

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หมายถึง พื้นที่ที่กำหนดขึ้นเพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าโดยปลอดภัย หรือเขตพื้นที่ที่กำหนดขึ้น เพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าอย่างปลอดภัย เพื่อที่สัตว์ป่าในพื้นที่นั้นๆ จะได้มีโอกาสเจริญเติบโต และขยายพันธุ์ตามธรรมชาติไดอย่างเสรี ไม่ถูกรบกวนจากมนุษย์ ทำให้สัตว์ป่าบางส่วนได้มี โอกาสกระจายจำนวนออกไปในท้องที่แหล่งอื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียงกับเขตรักษาพันธุ์-สัตว์ป่า

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า,%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b9%8c%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a7%e0%b9%8c%e0%b8%9b%e0%b9%88%e0%b8%b2

การกำหนดให้มีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า สืบเนื่องมาจากการที่สัตว์ป่าจะสามารถดำรงชีพและสืบเชื้อสายต่อไปได้ จำเป็นต้องอาศัยปัจจัยที่สำคัญ ได้แก่ แหล่งน้ำ แหล่งอาหาร แหล่งหลบภัย ป่าไม้เป็นแหล่งกำเนิดปัจจัยดังกล่าว ซึ่งดูยิ่งจะเพิ่มความสำคัญ และจำเป็นอย่างยิ่งต่อสัตว์ป่า เมื่อป่าไม้ถูกทำลายลงสัตว์ป่าก็ต้องต่อสู้กันเพื่อแก่งแย่งแหล่งน้ำ แหล่งอาหารที่มีจำกัด ทำให้สัตว์ป่ามีสุขภาพอ่อนแอและล้มตายไปมาก

ขณะเดียวกับมนุษย์มีการพัฒนาอาวุธปืนและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้สำหรับการล่าสัตว์ป่าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เหล่านี้เป็นสาเหตุให้สัตว์ป่าถูกทำลายไปได้โดยง่าย ทำให้สัตว์ป่าบางชนิดปริมาณลดลงอย่างรวดเร็ว จนบางชนิดเกือบสูญพันธุ์หรือบางชนิดก็ได้สูญพันธุ์ไปแล้ว ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการพยายามสงวนและรักษาป่าไม้ไว้เพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า ในรูปแบบของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

 

การพิจารณาเลือกพื้นที่เพื่อการจัดตั้งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

ในการพิจารณาเลือกพื้นที่เพื่อการจัดตั้งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อาศัยหลักการที่สำคัญ ในการพิจารณาดังนี้

1. เป็นบริเวณที่มีสัตว์ป่าชุกชุมและมีสัตว์ป่าชนิดที่หาได้ยาก หรือกำลังจะสูญพันธุ์อาศัยอยู่
2. เป็นบริเวณที่มีแหล่งน้ำแหล่งอาหารและที่หลบภัยของสัตว์ป่าเพียงพอ
3. เป็นพื้นที่ป่าไม้ที่อยู่ห่างไกลจากชุมชนพอสมควร
4. มีสภาพป่าหลายลักษณะอยู่ในผืนเดียวกัน เป็นต้นว่ามีทั้งป่าดงดิบ ป่าเบญจพรรณ ทุ่งหญ้า ฯลฯ ซึ่งจะทำให้มีความหลากหลายทางพืชและสัตว์ป่าสูง
5.จะต้องเป็นพื้นที่ที่ไม่อยู่ในกรรมสิทธิ์หรือครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลใด

 

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัดตั้งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

– เป็นการป้องกันมิให้สัตว์ป่าที่หาได้ยากต้องสูญพันธุ์
– สัตว์ป่าที่มีอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าได้รับความคุ้มครองและปลอดภัยทำให้สามารถสืบพันธุ์และเพิ่มจำนวนมากขึ้น สัตว์ป่าที่เพิ่มขึ้นนี้ จะมีโอกาสกระจายไปยังป่าส่วนอื่นๆ ต่อไป
– เนื่องจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในบริเวณที่เป็นต้นน้ำลำธาร เมื่อได้จัดเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าขึ้นแล้ว บรรดาต้นไม้ พรรณไม้ทุกชนิด ตลอดจนสภาพของต้นน้ำลำธาร แหล่งน้ำ ดิน หิน และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ จะได้รับการคุ้มครองป้องกันไว้เป็นอย่างดี เป็นการรักษาป่าไม้ไว้ไม่ให้ถูกทำลาย ทำให้ป่าต้นน้ำคงอยู่เพื่อช่วยหล่อเลี้ยงแม่น้ำสายต่าง ๆ ให้มีน้ำไหล ตลอดปี
– บรรดาสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จะเป็นเครื่องดึงดูดให้นักทัศนาจร ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าไปเที่ยว ซึ่งจะเป็นการช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้กว้างขวางยิ่งขึ้น และจะนำมาซึ่งรายได้ของประชาชนในท้องถิ่นอีกทางหนึ่งด้วย
– เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เป็นเสมือนห้องทดลองค้นคว้าทางวิชาการอันกว้างใหญ่สำหรับศึกษาค้นคว้า ทางวิทยาศาสตร์แขนงต่าง ๆ โดยเฉพาะสาขาชีววิทยา

จึงถือได้ว่าการจัดตั้งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ป่าไม้ แหล่งต้นน้ำลำธาร ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ภายในเขตฯให้คงอยู่ตลอดไปได้ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมวิทยาการด้านสัตว์ป่าและชีววิทยาให้กว้างขวางก้าวหน้ายิ่งขึ้น

 

รวมรายชื่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั้งหมดในประเทศไทย

ภาคกลาง
ลำดับที่
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
จังหวัด
อำเภอ
เนื้อที่(ไร่)
ข้อมูล
01.
สลักพระ กาญจนบุรี บ่อพลอย ศรีสวัสดิ์ เมือง
536,594.00
ข้อมูล
02.
เขาสอยดาว จันทบุรี โป่งน้ำร้อน มะขาม ท่าใหม่
465,602.00
ข้อมูล
03.
ห้วยขาแข้ง อุทัยธานี บ้านไร่ ลานสัก
1,737,587.00
ข้อมูล
04.
ทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก กาญจนบุรี สังขละบุรี ทองผาภูมิ
2,279,500.00
ข้อมูล
ทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก ตาก อุ้มผาง ข้อมูล
05.
เขาเขียว-เขาชมภู่ ชลบุรี เมืองชลบุรี ศรีราชา บ้านบึง
90,437.00
ข้อมูล
06.
เขาอ่างฤาไน ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต ท่าตะเกียบ
674,352.00
ข้อมูล
07.
ภูเมี่ยงและภูทอง อุตรดิตถ์ น้ำปาด ทองแสนขัน
435,320.00
ข้อมูล
08.
แม่น้ำภาชี ราชบุรี สวนผึ้ง จอมบึง
305,820.00
ข้อมูล
09.
เขาสนามเพรียง กำแพงเพชร เมือง
63,125.00
ข้อมูล
10.
ซับลังกา ลพบุรี ชัยบาดาล
96,875.00
ข้อมูล
11.
ตะเบาะ-ห้วยใหญ่ เพชรบูรณ์ เมือง หนองไผ่ บึงสามพัน
408,707.00
ข้อมูล
12.
คลองเครือหวาย จันทบุรี โป่งน้ำร้อน มะขาม ขลุง
165,796.00
ข้อมูล
13.
ภูผาแดง เพชรบูรณ์ หล่มสัก
146,845.00
ข้อมูล
ภาคเหนือ
ลำดับที่
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
จังหวัด
อำเภอ
เนื้อที่(ไร่)
ข้อมูล
14.
ลุ่มน้ำปาย แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน  ปาย
738,085.00
ข้อมูล
15.
แม่ตื่น ตาก แม่ระมาด สามเงา
733,125.00
ข้อมูล
16.
เชียงดาว เชียงใหม่ เชียงดาว เวียงแหง
325,625.00
ข้อมูล
17.
สาละวิน แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง
546,875.00
ข้อมูล
18.
ดอยผาเมือง ลำพูน ลำปาง แม่ทา บ้านโฮ่ง ลี้ ห้างฉัตร
364,449.00
ข้อมูล
19.
ดอยผาช้าง พะเยา ปง เชียงม่วน
356,926.00
ข้อมูล
20.
อมก๋อย เชียงใหม่ ตาก อมก่อย ดอยเต่า สามเงา
765,000.00
ข้อมูล
21.
ดอยหลวง แพร่ สอง
60,625.00
ข้อมูล
22.
แม่ยวมฝั่งขวา แม่ฮ่องสอน ขุมยวม แม่ลาน้อย
182,500.00
ข้อมูล
23.
อุ้มผาง ตาก อุ้มผาง
1,619,280.00
ข้อมูล
24.
แม่เลา-แม่แสะ เชียงใหม่ แม่แตง
321,250.00
ข้อมูล
25.
เวียงลอ พะเยา เชียงคำ จุน ปง ดอกคำใต้
231,875.00
ข้อมูล
26.
แม่จริม อุตรดิตถ์ บ้านโคก ฟากท่า ท่าปลา น้ำปาด
412,500.00
ข้อมูล
27.
สันปันแดน แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า
173,125.00
ข้อมูล
28.
ลำน้ำน่านฝั่งขวา แพร่ เมืองแพร่ สูงเม่น เด่นชัย
146,875.00
ข้อมูล
29.
สะเมิง เชียงใหม่ สะเมิง
121,250.00
ข้อมูล
30.
ดอยเวียงหล้า แม่ฮ่องสอน ขุนยวม
291,610.00
ข้อมูล
31.
ถ้ำเจ้าราม สุโขทัย ทุ่งเสลี่ยม บ้านด่านลานหอย ศรีสำโรง
213,171.00
ข้อมูล
32.
น้ำปาด อุตรดิตถ์ บ้านโคก ฟากท่า น้ำปาด
320,197.00
ข้อมูล
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ลำดับที่
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
จังหวัด
อำเภอ
เนื้อที่(ไร่)
ข้อมูล
33.
ภูเขียว ชัยภูมิ เกษตรสมบรูณ์ คอนสาร หนองบัวแดง
975,000.00
ข้อมูล
34.
ภูหลวง เลย ภูเรือ ด่านซ้าย ภูหลวง วังสะพุง
560,593.00
ข้อมูล
35.
ภูวัว หนองคาย บึงกาฬ เซกา
116,562.00
ข้อมูล
36.
ยอดโดม อุบลราชธานี น้ำยืน
140,845.00
ข้อมูล
37.
พนมดงรัก ศรีสะเกษ ขุนหาญ กันทรลักษณ์
197,500.00
ข้อมูล
38.
ภูสีฐาน มุกดาหาร ดงหลวง คำชะอี
189,541.00
ข้อมูล
39.
ห้วยศาลา ศรีสะเกษ ขุขันธ์ ขุนหาญ
237,500.00
ข้อมูล
40.
ห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ สุรินทร์ สังขะ บัวเชด กาบเชิง
313,750.00
ข้อมูล
41.
ดงใหญ่ บุรีรัมย์ ปะคำ ละหานทราย
195,486.00
ข้อมูล
42.
ผาผึ้ง ชัยภูมิ คอนสาร
118,403.00
ข้อมูล
43.
ภูค้อและภูกระแต เลย ภูหลวง ภูกระดึง
145,285.00
ข้อมูล
ภาคใต้
ลำดับที่
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
จังหวัด
อำเภอ
เนื้อที่(ไร่)
ข้อมูล
44.
คลองนาคา ระนอง กะเปอร์
331,456.00
ข้อมูล
45.
คลองแสง สุราษฎร์ธานี คีรีรัฐนิคม บ้านตาขุน
722,067.00
ข้อมูล
46.
เขาบรรทัด ตรัง กิ่ง อ.นาโยง ย่านตาขาว ปะเหลียน
791,847.00
ข้อมูล
47.
โตนงาช้าง สงขลา รัตภูมิ หาดใหญ่
113,721.00
ข้อมูล
48.
คลองพระยา กระบี่ ปลายพระยา อ่าวลึก เขาพนม
95,988.00
ข้อมูล
49.
อุทยาน เสด็จในกรม ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน บางสะพานน้อย
415,620.00
ข้อมูล
กรมหลวงชุมพร (ทิศเหนือ) ชุมพร ท่าแซะ
50.
อุทยาน เสด็จในกรม ชุมพร ท่าแซะ
196,875.00
ข้อมูล
กรมหลวงชุมพร (ทิศใต้) ระนอง กระบุรี
51.
เฉลิมพระเกียตสมเด็จพระเทพฯ นราธิวาส ตากใบ สุไหงปาดี สุไหงโกลก เมือง
124,275.00
ข้อมูล
52.
คลองยัน สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง บ้านตาขุน คีรีรัฐมนิคม
305,000.00
ข้อมูล
53.
เขาประ-บางคราม กระบี่ ตรัง ลำทับ คลองท่อม วังวิเศษ สิเกา
97,700.00
ข้อมูล
54.
ทุ่งระยะ-นาสัก ระนอง กระบุรี
211,650.00
ข้อมูล
55.
ฮาลา-บาลา นราธิวาส แว้ง สุคิริน
270,725.00
ข้อมูล
56.
ควนแม่ยายหม่อน ชุมพร พะโต๊ะ ละแม
290,000.00
ข้อมูล
57.
โตนปริวรรต พังงา กะปง เมือง
138,712.50
ข้อมูล
รวม
22,627,004.50

รายชื่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่เตรียมประกาศฯ ในประเทศไทย

58.
บุณฑริก-ยอดมน อุบลราชธานี
222,257.00
ข้อมูล
59.
ภูขัด พิษณุโลก
150,000.00
ข้อมูล
60.
กะทูน นครศรีธรรมราช
62,800.00
ข้อมูล
435,057.00

 

ข้อมูลเพิ่มเติ่ม : wikipedia

ขอบคุณข้อมูลจาก : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

 

ติดตาม ข่าวเด็ด

อย่าลืม!! กดปุ่ม "ถูกใจ" ข่าวเด็ด เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน และติดตามข่าวสารดีๆ ที่พร้อมนำเสนอให้แก่ท่านสมาชิก..

"แล้วคุณจะไม่พลาด.. ในทุกเรื่องที่ต้องรู้!!"

โหลดเพิ่ม
โหลด รู้ทั่วไทย เพิ่ม

แสดงความเห็น